Verpleegkundige vervolgopleidingen extramuraal

De zorg in Nederland verandert: cliënten willen eerder naar huis na een ziekenhuisopname of besluiten de laatste fase van hun leven af te sluiten in eigen omgeving. Dit vraagt om gespecialiseerde wijkverpleging. Bij het VEC leiden we verpleegkundige op tot gespecialiseerde wijkverpleegkundigen met lef en creativiteit, die alles in huis hebben om in de dynamische wereld van de extramurale zorg te excelleren. Is gespecialiseerde wijkverpleging iets voor jou? Schrijf je dan in voor onze post HBO-opleiding Verpleegkundige Vervolgopleidingen Extramuraal en leid jezelf in 16 maanden op tot gespecialiseerd wijkverpleegkundige. Onze eerste opleiding start in september 2017.

Na onze opleiding

Je kunt bij ons een opleiding volgen tot gespecialiseerd wijkverpleegkundige voor: 

 • kind en jeugdige;
 • volwassenzorg;
 • geriatrie.

Welke specialisatie je ook kiest, na het volgen van onze opleiding ben je een veelzijdige wijkverpleegkundige die zelfstandig kan signaleren, (her)indiceren, verwijzen, bemiddelen, coördineren en evalueren. Je kunt inspelen op uiteenlopende situaties, kijkt breder dan de oorspronkelijke zorgvraag, hebt aandacht voor de cliënt en zijn omgeving en kan inschatten wat de mantelzorger aan kan. Bovendien zet je je iedere dag in om de zelfredzaamheid van jouw cliënten terug te geven, te vergroten of te ondersteunen. Natuurlijk hebben we ook veel aandacht voor medisch, technisch handelen, zoals bijvoorbeeld:

 • thuis dialyseren (PD, CAPD en hemodialyse);
 • verschillende infuustherapieën toepassen;
 • verschillende centrale lijnen verzorgen;
 • bij een punctie assisteren;
 • verschillende soorten drains verzorgen en verwijderen.

Generieke fase: de mens in zijn geheel

Om je op te leiden tot een veelzijdige en zelfstandige wijkverpleegkundige, starten al onze opleidingen met de module ‘algemeen wijkverpleegkundige’. In deze module staat de gehele mens centraal en besteden we aandacht aan de vakken:

 • gezondheidsrecht: hoe zit het gezondheidsrecht in elkaar en welke invloed heeft dit op jouw werk als zelfstandig wijkverpleegkundige?
 • commerciële vaardigheden: hoe stel je je als wijkverpleegkundige klantgericht op en heb je aandacht voor alle verschillende aspecten van jouw relatie met de klant?
 • psychologie van de gezonde mens: hoe gedraagt een gezond mens zich en hoe kun je inspelen op de behoeften van ernstig zieke mensen en de mensen om hen heen?
 • klinisch redeneren en indiceren: hoe koppel je eigen observaties en interpretaties aan medische kennis en vertaal je dit naar (medisch) handelen?

Deze vakken lopen als een rode draad door de hele opleiding heen. Ook werk je tijdens de hele opleiding aan de competenties die horen bij de CANMEDS- rollen: vakinhoudelijk handelen, communicatie, samenwerking, kennis & wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie & kwaliteit en professionaliteit. De generieke fase duurt 6 maanden en heeft ongeveer 14 cursusdagen. Je sluit deze fase af met een examen.

Specifieke fase: specifieke doelgroep

In de tweede, specifieke fase van de opleiding bouwen we deze algemene basiskennis uit met specifieke kennis over de doelgroep van jouw keuze: kind & jeugdigen, volwassenen of ouderen. Ook staan we stil bij de verschillende orgaanstelsels van de mens. Daarnaast besteden we ook in deze fase aandacht aan het vakbekwaam indiceren en aan de vakken gezondheidsrecht, commerciële vaardigheden, psychologie van de gezonde mens en klinisch redeneren & indiceren.  Bovendien werken we verder aan de competenties behorende bij de CANMEDS-rollen. Deze tweede, specifieke fase van de opleiding duurt 8 maanden en kent 14 tot 18 studiedagen. Ook deze fase sluit je af met een toets.

Wie wat waar

Onze opleiding Verpleegkundige Vervolgopleidingen Extramuraal heeft een doorlooptijd van 16 maanden en kost 6.000 euro. De 28 tot 32 cursusdagen voor onze opleiding vinden plaats in Nieuwegein en zijn met het openbaar vervoer en de auto goed te bereiken.